Opublikowano: 2018-02-17

SUBSIDIUM sp.z o.o.

Urząd wezwie podatnika, który nie złoży sprawozdania finansowego
Organ podatkowy będzie mógł zażądać od podatnika złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia sprawozdania finansowego lub wezwać podatnika do złożenia takiego sprawozdania. Dotychczas niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania nie pociągało za sobą tego rodzaju konsekwencji.